Contact

Contact

President

Dr. Dr Frank Müller, M.D., D.O.

EROP c/o Akademie für Gesundheitsfachberufe am Diakoniekrankenhaus
Belchenstr. 1-5 68163 Mannheim

E-Mail: kontakt@dgom.info

European Register for Osteopathic Physicians

c/o Akademie für Gesundheitsfachberufe am Diakoniekrankenhaus
Belchenstr. 1-5
68163 Mannheim

Tel.: 0049 (0) 621  436266-92
Fax: 0049 (0) 621  436266-91
E-Mail: info@erop.org

Formulaire